Utökat samarbete mellan DreamLogistics och Deutsche Post.

DreamLogistics och Deutsche Post väljer nu att utöka sitt samarbete gällande utrikestransport vilket innebär att samtliga 3PL-kunder på DreamLogistics siter i Habo, Ängelholm och Borås nu kan nyttja Deutsche Posts tjänster.

Logtech-bolaget DreamLogistics AB har specialiserat sig på tredjepartslogistik med fokus på snabbväxande e-handelsbolag. Målsättningen har sedan starten varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas logistikflöden på det mest optimala sättet.

Under året har mycket fokus varit på att utöka fraktutbudet. Detta både med befintliga leverantörer men också med nya. Kravbilden på leverantörer är höga då de har en stor påverkningsgrad på slutkundens upplevelse. Därför är det en relativt lång beta-testning som pågått innan lansering kan ske.


Ett av de viktigaste kraven är att samtliga moment i kommunikation är digitala, både innan, under och efter transport.

Deutsche Post är ett väletablerat transportbolag med väl fungerande tjänster. För DreamLogistics kunder innebär det att man omgående kan ta del av Deutsche Posts fraktalternativ för utland. Kostnadseffektiva frakter utanför Sverige kommer vara främsta anledningen till att dessa transportsätt kommer att användas.


”När man under en så lång tid testat ett Deutsche Post och deras fraktalternativ är det nu oerhört skönt att kunna lansera och presentera det för samtliga av våra kunder. Vår kravbild är hög och Deutsche Post har klarat de kraven” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

Svenska e-handlare som säljer utanför Sverige har de senaste åren ökat markant och kraven på fler fraktalternativ har följt med den trenden. Lanseringen av Deutsche Post kommer följas av flera nya fraktmetoder.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Ahlgren, VD, DreamLogistics AB
070-555 26 40
jonas@dreamlogistics.se

Kontakta oss för mer information