Transport Management

Vi är en oberoende aktör, med unik kompetens och globalt nätverk.

Effekterna av att samarbeta med oss är reducerade transportkostnader, reducerad administration och ökad kontroll. En kontakt – ett system – en faktura.

4PL ett helhetsansvar

Många företag med stora logistikflöden ser fördelarna med att anlita en extern partner för att samordna företagets logistikbehov. Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

Förutom att identifiera och åtgärda ineffektiva processer i nuvarande upplägg, så förser vi dig som uppdragsgivare med en samlad statistik för hela företagets transporter vad avser kostnader, miljöpåverkan, reklamationsärenden, leveranskvalitet och måluppfyllelse.

Vi är en oberoende aktör, vilket gör att vi hittar de bästa lösningarna som finns på marknaden, utan att vara bundna till ett visst företag. Genom att använda våra kunders samlade volym kan vi presentera kostnadseffektiva lösningar och nyttja ett brett nätverk till din nytta.

Supply chain solution

Samarbetet inleds med en transportanalys där nuläget och tar fram ett optimerat förslag utifrån krav på kvalitet, ledtider, flexibilitet och kostnad.

Lösningsförslaget bygger alltid på följande grundstenar:

 • Reduktion av transportkostnader
 • Helhetsansvar för alla transporter, oavsett transportslag
 • Minskad administration och reducerade kostnader
 • En kontaktväg för alla transportfrågor
 • En beprövad modell för implementering av lösningen
 • Kontinuerlig tillgång till DreamLogistics kompetens och nätverk

Control Tower/Customer Service

En viktig del i lösningen är en kontaktväg för alla transportfrågor. Centralt är vårt transportkontrolltorn. Med hjälp av moderna IT-lösningar och mångårig transportkompetens skapar vi kontroll över hela transportflödet samt bevakar och säkerställer önskad leveransservice.

DreamLogistics fungerar som er förlängda arm för hela logistiken. Vårt transportkontrolltorn fokuserar på:

 • Leveransbevakning
 • Att ge dedikerad support via mail och/eller telefon
 • Kvalitetskontroll och rapportering
 • Spotförfrågningar
 • Snabb ärendehantering av reklamationer, returer osv.

Vi kan även vara en kundtjänst mot era kunder. Vi på DreamLogistics har lång erfarenhet av lösningar för både intern och extern kundtjänst.

Freight Cost Control

Vi erbjuder en komplett tjänst för fakturakontroll. För de flesta företag är det svårt att få överblick på transportörernas fakturor, dessutom är det svårt att förstå hur alla kostnader uppstått och om alla tillägg och tillval är korrekta. Detta är normalt en administration som är tidskrävande och ineffektiv.

Genom vårt IT-system analyserar vi alla inkommande fakturor, ned på minsta kostnadspost och jämför med vad som är bokat och fakturerat mot gällande fraktavtal. I vår tjänst för effektiv hantering av fraktfakturor och fakturakontroll ingår:

 • Mottagning av fraktfakturor
 • Kontroll av fraktfakturor avseende vad som är bokat och fakturerat mot avtal
 • Betalning av fraktfakturor enligt avtal
 • Säkerställande av krediteringar
 • Fakturering av fraktkostnader enligt avtal
 • Samlad faktura med specifikation i excelformat
 • Kostnadsallokering och kontering

Låter det intressant?

Låter det intressant eller vill du veta mer så finns vi här för dig. Kanske vill du se exempel på lösningar eller få referenser? Kontakta oss redan idag så tar vi de första stegen tillsammans.

Utvalda partners

Kontakta oss för mer information

Vill ni veta mer om hur det fungerar.
Är ni i behov utav en transportlösning som passar just er?

Tveka inte att höra av er till oss så hjälper vi er!