3/15

Transport Management

View Page in English

Många företag med stora logistikflöden ser fördelarna med att anlita en extern partner för att samordna företagets logistikbehov. Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

Förutom att identifiera och åtgärda ineffektiva processer i nuvarande upplägg, så förser vi dig som uppdragsgivare med en samlad statistik för hela företagets transporter vad avser kostnader, miljöpåverkan, reklamationsärenden, leveranskvalitet och måluppfyllelse.

Vi är en oberoende aktör, vilket gör att vi hittar de bästa lösningarna som finns på marknaden, utan att vara bundna till ett visst företag. Genom att använda våra kunders samlade volym kan vi presentera kostnadseffektiva lösningar och nyttja ett brett nätverk till din nytta.

Samarbetet inleds med en transportanalys där nuläget och tar fram ett optimerat förslag utifrån krav på kvalitet, ledtider, flexibilitet och kostnad.

Lösningsförslaget bygger alltid på följande grundstenar:

 • Reduktion av transportkostnader
 • Helhetsansvar för alla transporter, oavsett transportslag
 • Minskad administration och reducerade kostnader
 • En kontaktväg för alla transportfrågor
 • En beprövad modell för implementering av lösningen
 • Kontinuerlig tillgång till DreamLogistics kompetens och nätverk

En viktig del i lösningen är en kontaktväg för alla transportfrågor. Centralt är vårt transportkontrolltorn. Med hjälp av moderna IT-lösningar och mångårig transportkompetens skapar vi kontroll över hela transportflödet samt bevakar och säkerställer önskad leveransservice.

DreamLogistics fungerar som er förlängda arm för hela logistiken. Vårt transportkontrolltorn fokuserar på:

 • Leveransbevakning
 • Att ge dedikerad support via mail och/eller telefon
 • Kvalitetskontroll och rapportering
 • Spotförfrågningar
 • Snabb ärendehantering av reklamationer, returer osv.

Vi kan även vara en kundtjänst mot era kunder. Vi på DreamLogistics har lång erfarenhet av lösningar för både intern och extern kundtjänst.

Vi erbjuder en komplett tjänst för fakturakontroll. För de flesta företag är det svårt att få överblick på transportörernas fakturor, dessutom är det svårt att förstå hur alla kostnader uppstått och om alla tillägg och tillval är korrekta. Detta är normalt en administration som är tidskrävande och ineffektiv.

Genom vårt IT-system analyserar vi alla inkommande fakturor, ned på minsta kostnadspost och jämför med vad som är bokat och fakturerat mot gällande fraktavtal. I vår tjänst för effektiv hantering av fraktfakturor och fakturakontroll ingår:

 • Mottagning av fraktfakturor
 • Kontroll av fraktfakturor avseende vad som är bokat och fakturerat mot avtal
 • Betalning av fraktfakturor enligt avtal
 • Säkerställande av krediteringar
 • Fakturering av fraktkostnader enligt avtal
 • Samlad faktura med specifikation i excelformat
 • Kostnadsallokering och kontering

Du är alltid välkommen att höra av dig!

Fredrik Krysén, VD – DreamLogistics Spedition AB
Epost: fredrik.krysen@dreamlogistics.se
Telefon: 0706-447432

Per Russberg, Sales Director – DreamLogistics Spedition AB
Epost: per.russberg@dreamlogistics.se
Telefon: 0705-111294

Kontakta oss för mer information