7/18
Inleverans och inhantering

När produkterna anländer till vårt lager ankomstregistrerar vi dem i vårt WMS, då kan ni följa arbetet digitalt och se lagerstatus för allt. Vi kontrollerar alla produkter genom att räkna av, se till att alla produkter har streckkod och registrerar eventuella bäst före-datum och batchnummer. Därefter fyller vi på produkterna på lagret, antingen direkt på plockplats eller på vårt buffertlager om det är stora volymer. Vi arbetar antingen utifrån FIFU, som står för först in, först ut, vilket betyder att det gods som kommer in först också hanteras först, eller så styr ni vilken ordning vi ska hantera era leveranser i, till exempel utifrån kampanjer eller de produkter ni vill få in i lager snabbast.

Ibland önskas någon form av förädlingsarbete, i form av uppmärkning, emballering, etikettering med mera. Då görs det i det här steget. Läs gärna mer om vår tjänst Förädling och legoarbete.

Kontakta oss för mer information