7/13
Inleverans och inhantering

När era varor kommer till vårt lager så ankomstregistreras de och därefter påbörjas arbetet med att få upp dem i lager. Principen FIFU är något vi arbetar med, vilket betyder att det gods som först kommer in hanteras först.

Kontakta oss för mer information