16/18
Crossdocking

Vid stora inköp med leverans i exempelvis containers kan det finnas behov av att packa om dessa innan de går vidare till återförsäljaren i Sverige. Många återförsäljare har specifika packinstruktioner för de gods de tar emot, exempelvis att det ska levereras på pall, sorteras på ett visst sätt och ha specifik uppmärkning. Att skicka en container över havet full med produkter som lastats på pall blir ofta dyra i frakt, eftersom det då inte går att fylla containern på samma sätt. Som en lösning på det här har vi tjänsten crossdocking, som innebär att vi tillsammans sätter upp en rutin utifrån vad era återförsäljare har för krav.

Du skickar leveransen till oss, som vi tar emot. Här registrerar vi den likt en standardleverans, där vi bockar av följesedeln och för in allt digitalt. Då får du information om att korrekt antal har kommit med, men vi lagerför inte produkterna, istället packar vi om allt enligt de packinstruktioner vi fått och skickar sedan direkt ut det till din återförsäljare/kund. Vi fungerar som en mellanhand för att du ska kunna maxa leveransen och inte behöva betala onödigt med frakt.

Det som är betydande för att det ska vara en crossdocking är att leveransen inte kommer mixad med sånt som ska till flera återförsäljare och lagerföras hos oss. Utan leveransen ska bara tas emot, packas om och sedan skickas ut igen.

Kontakta oss för mer information