Starkt Q1 för DreamLogistics

DreamLogistics AB gör ett urstarkt Q1 och landar på en tillväxt på 91%. För 2019 rapporterades en omsättningsökning med 38% vilket betyder att man fortsätter med stark tillväxt även under 2020.

DreamLogistics AB är ett företag som specialiserat sig på tredjepartslogistik och bland kunderna är det väldigt många e-handelsbolag. Fokus har sedan start varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas logistkflöden på det mest optimala sättet.

En bidragande faktor på den kraftiga tillväxten är att man vid årsskiftet förvärvade konkurrenten Reach Logistics med lager i Borås och ett transport management-bolag i Göteborg.

Även utan förvärvet så ökar man omsättningen och detta tack vare stark tillväxt bland ehandelskunderna samt uppstart av några större kunder i slutet av 2019. Tillväxten utan Reach
Logistics är ändå hela 40%. Omsättningen för Q1 2020 landar på strax över 71 MSEK.

”Att fortsätta vår tillväxtresa och att följa upp föregående år med ett starkt Q1 känns helt otroligt. En stor ära att få vara med våra kunder i deras utveckling” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

Q1 har som för så många andra bolag inneburit ett stort fokus på Covid 19 och dess påverkan på försäljning. E-handlare går fram kraftigt medan kunder med fokus på B2B, fashion och retail har det betydligt tuffare.

”För oss har det inneburit att vi fått visa vår flexibilitet där vi har kunder som på kort tid växt med flera hundra procent medan andra är i fullständig lockdown och mer eller mindre inte har någon försäljning alls” fortsätter Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

Fokus under året är fortfarande automation med målsättningen att vara Sveriges ledande Logtechbolag. Stora automationsinvesteringar gjordes under 2019 och under Q1 har det fortsatt i samma takt. DreamLogistics har även stärkt sin IT-avdelning för att kunna erbjuda sina kunder än fler funktioner.

Kontakta oss för mer information