Starkt första halvår för DreamLogistics

Starkt första halvår för DreamLogistics

Tredjepartslogistikföretaget (3PL) DreamLogistics AB som under 2018 ökade med 84% fortsätter att visa starka siffror. Under årets sex första månader har man en tillväxt på 38%.

DreamLogistics AB är ett företag som specialiserat sig på tredjepartslogistik och bland kunderna är det väldigt många e-handelsbolag. Fokus har sedan start varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas logistkflöden på det mest optimala sättet.

Starten på 2019 visar att bolaget fortsätter öka i stark takt och det är främst den relativt nya anläggningen i Ängelholm som står för den största ökningen. DreamLogistics omsätter första halvåret närmare 75 MSEK.

”Vi har fått den stora äran att arbeta med lönsamma kunder med kraftig tillväxt. Detta är en av anledningarna till att vi får fortsätta växa. Att sedan kunna addera nya spännande kunder är såklart en bonus. ” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

För 2019 ligger budgeten på en tillväxt på cirka 30% vilken man nu levererar på. Lönsamheten beräknas bli positiv även med de stora investeringar som görs.

”Årets första månader har främst handlat om att se över hela bolaget efter den kraftiga tillväxt vi hade under 2018. Flera nya tjänster på ledande positioner har tillsats, rutiner och processer har setts över och stora investeringar i automation har gjorts och kommer att göras. Jag ser verkligen fram emot hösten efter ett riktigt bra första halvår”, fortsätter Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.