Rekordår för DreamLogistics som fortsätter sin kraftiga expansion

Rekordår för DreamLogistics som fortsätter sin kraftiga expansion

Tredjepartslogistikföretaget (3PL) DreamLogistics AB fortsätter sin kraftiga tillväxt och kan summera 2017 som ett riktigt rekordår. Med en tillväxt på 70% landade omsättningen för helåret på närmare 67 MSEK.

DreamLogistics AB är ett företag som specialiserat sig på tredjepartslogistik och bland kunderna är det väldigt många e-handelsbolag. Fokus har sedan start varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas flöden på det mest optimala sättet.

Det var många faktorer som bidrog till att 2017 blev bolagets bästa år någonsin. E-handeln växer vilket gör att befintliga kunder ökar sin omsättning och på så sätt även DreamLogistics delaktighet. Detta tillsammans med att man under året fått in fler nya kunder än någonsin och nu har passerat 150 kunder som valt att ha sin logistik hos något av DreamLogistics lager. En stark avslutning med black friday, julhandel och reor var den sista avgörande faktorn.

Under 2017 växte organisationen och man har i snitt anställt en person i veckan, en trend som kommer fortsätta in i 2018. Man har även expanderat med nya lager i Ängelholm vilket bäddar för en fortsatt expansion.

”Det är med mycket stolthet jag summerar 2017. Alla medarbetare som varje dag ger det lilla extra, som alltid ser till att DreamLogistics blir lite bättre och som möjliggör den kraftiga expansion som vi är inne i. Vi har under året arbetat oerhört hårt med organisationen i allt från företagskultur, utbildningar till att ha roligt tillsammans” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

2018 ser ut att kunna bli ett bra år då man redan nu har flera nya kunder klara som gör att den uppskattade tillväxten blir minst 50%. Fortsatt automation, flera större IT-projekt och stärka organisationen än mer är några av de projekt som ligger i närtid.