Osannolikt år för DreamLogistics

Osannolikt år för DreamLogistics

Tredjepartslogistikföretaget (3PL) DreamLogistics AB gjorde sitt bästa år någonsin när man för 2018 ökade omsättningen med hela 84% och landar på en omsättning på 127 MSEK. Även med denna stora ökning fortsätter man även med att göra ett positivt resultat.

DreamLogistics AB är ett företag som specialiserat sig på tredjepartslogistik och bland kunderna är det väldigt många e-handelsbolag. Fokus har sedan start varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas logistkflöden på det mest optimala sättet.

Under 2018 passerade man inte bara 100 anställda utan man passerade även 100 MSEK i omsättning och landade på 127 MSEK för helåret. Under året gjordes stora satsningar på anläggningen i Norra Varalöv, utanför Ängelholm. Anläggningen som för sitt första helår omsatte 40 MSEK. Lagret på 15,000 kvadratmeter är näst intill fyllt med nya kunder.

”Inför 2018 såg jag att möjligheten att spräcka 100 miljoner i omsättning fanns men att det skulle gå så här bra var till och med utanför mina drömmar. Under året har vi fortsatt med att bygga världens bästa team och det är tack vare oss alla som det går” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

För 2019 budgeterar man en tillväxt på cirka 30% och med en målsättning om att leverera ett positivt resultat. Fokus kommer fortsatt vara att bygga vidare på organisationen och den företagskultur som man ser som ett vinnande medel.