Oerhört starkt halvår för DreamLogistics.

DreamLogistics AB gör ett urstarkt första halvår och landar på en tillväxt på hela 112%. Tillväxten förväntas hålla i sig även under kvartal tre.


Logtech-bolaget DreamLogistics AB har specialiserat sig på tredjepartslogistik med fokus på snabbväxande e-handelsbolag. Målsättningen har sedan starten varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas logistikflöden på det mest optimala sättet.


Tillväxten för första halvåret passerar 100% och landar på hela 112% mot föregående år och omsättningen är strax över 145 MSEK. Målsättningen på 350 MSEK i omsättning för 2020 står kvar.


Anläggningen i Habo går mycket starkt där några större kunder startats igång i början av året. I Habo gör man nu allt för att anställa upp för det ökade behovet. En annan bidragande faktor på den kraftiga tillväxten är att man vid årsskiftet förvärvade konkurrenten Reach Logistics med lager i Borås och ett transport management-bolag i Göteborg.


”När det går bra för våra kunder får vi äran att vara med på deras resa. En skön synergi där vi hjälper varandra helt enkelt” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.


2020 har som för så många andra bolag inneburit ett stort fokus på Covid 19 och dess påverkan på försäljning. E-handelskunder går oerhört starkt där kampanjer näst intill alltid överträffas och förflyttningen från handel offline till online känns av.


”Vi är inne i en fas där vi lägger extra fokus på att hjälpa våra befintliga kunder vilket också betyder fokus på slutkonsumenten. Våra kunder ska kunna komma starkare ur detta, det är vår målsättning” fortsätter Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

Fokus under året är annars automation med målsättningen att vara Sveriges ledande Logtech-bolag. Stora automationsinvesteringar gjordes under 2019 och 2020 har fortsatt i samma takt. DreamLogistics har även stärkt sin organisation på kundsidan samt sin IT-avdelning för att kunna erbjuda sina kunder än starkare stöd.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Ahlgren, VD, DreamLogistics AB
070-555 26 40
jonas@dreamlogistics.se

 

Kontakta oss för mer information