Information från DreamLogistics gällande coronaviruset

Hej,

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill jag uppdatera dig som kund om vad vi på DreamLogistics arbetar med. Vi följer händelseutvecklingen noga och tar situationen på största allvar.

Vi har olika nivåer i hur vi hanterar situationen. Dels för att förhindra att det sprids på våra anläggningar och dels om det skulle spridas. Vi är inga experter utan följer de råd och direktiv som finns.

Motverka spridning
Vi informerar löpande alla våra medarbetare med vilka riktlinjer vi har gällande förebyggande av smittspridning. I detta nu har det varje dag under de senaste dagarna kommit ut nya direktiv med vilka områden som vi bedömt vara högriskområden, hur vi hanterar resor med mera. Medarbetare som varit och rest i områden som vi bedömt som högrisk arbetar hemifrån, detsamma gäller om man varit i kontakt med någon person som misstänkts vara smittad. Vår HR-avdelning har en central roll i denna kommunikationen.

Intern information
HR-avdelningen är också ansvariga för att hålla sig och bolaget uppdaterade med alla råd och direktiv som Folkhälsomyndigheten ger. De ansvarar även för den interna informationen och vilka regler vi ska förhålla oss till. Ekonomiavdelningen ansvarar för att vi är uppdaterade med övrig information gällande karensdagar eller annan information till arbetsgivare.

Extern information
Nedan information går ut till alla besökare till DreamLogistics. Informationen går också ut till alla våra leverantörer som har löpande besök/kontakt med oss. Nu går informationen även ut till er som kunder och jag ber er att överväga om besök hos oss är nödvändigt, annars ber jag er att boka digitala möten så långt det går.

”Med anledning av risk för smittspridning av Corona-viruset har DreamLogistics infört besöks-restriktioner till alla DreamLogistics arbetsplatser och fastigheter. DreamLogistics tar inte emot besökare som de senaste 14 dagarna besökt något av de länder/regioner som Folkhälsomyndigheten utpekar som högriskområden. I nuläget Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, Italien samt Österrike. Vi hoppas på förståelse för denna åtgärd. Den som är ansvarig för mötet med kunder, kandidater och leverantörer skall innan besöket informera berörda om ovan information samt få en bekräftelse att de tagit del av informationen. Beslutet gäller tillsvidare.”

Vid spridning
Vi har tillsatt en Beredskapsgrupp (alla operativa ägare) där jag själv är ansvarig. Gruppen kommer ansvara för det operativa arbetet och hur det kommer utföras om det blir spridning. Då det hela tiden sker nya riktlinjer har vi valt att inte ta fram en direkt policy utan kommer sätta oss i stabsläge så snart det sker. Viktigast för oss är att driften ska fungera så nära normalt som möjligt. Vi har redan nu gjort riskbedömningar över vår produktion och de första åtgärderna är aktiverade.


Vid frågor gällande vårt arbete om corona-viruset finns jag här. Jag svarar gärna på frågor och ber er samtidigt att inte uppta vår Kundsupport, våra Account- och Key Account Managers med dessa frågor. Jag ber om förståelse för detta. Enklast nås jag via e-post jonas@dreamlogistics.se


Vänliga hälsningar
Jonas Ahlgren
VD, DreamLogistics AB

Kontakta oss för mer information