Fredrik Upåker axlar rollen som CFO

Fredrik Upåker har utsetts till ny CFO, Chief Financial Officer, på DreamLogostics AB. Fredrik kommer närmast från Work System Sweden AB där han var ekonomichef/CFO.

DreamLogistics fortsätter med kraftig tillväxt och gick under 2020 in i en koncernstruktur med DreamLogistics AB som moderbolag. I samma period tillträdde Fredrik Upåker som CFO med helhetsansvar för bolagets finans- och ekonomifrågor, med medarbetare placerade på huvudkontoret.

Fredrik har tidigare främst erfarenhet inom ekonomistyrning/controlling och redovisning med anställningar hos medelstora till börsnoterade bolag.

”Att få axla rollen som CFO i ett sådan framgångsrik koncern som DreamLogistics är givetvis en ren ära och samtidigt en utmaning som jag är ödmjuk inför. Koncernen har haft en fantastisk resa och på intet sätt stannar den nu, mitt fokus framåt kommer att vara hur resan fortsätter genom att stödja ledning och ägare i de vägval bolagen ställs inför.” säger Fredrik Upåker, CFO på DreamLogistics AB.

Sara Erixon som tidigare ansvarade för ekonomiavdelningen är kvar i bolaget och ingår i Fredriks team.

”Jag är väldigt glad och tacksam att Fredrik valde att bli en del av Dream. Stort fokus framöver kommer ligga på just finansfrågor och då känns det fantastiskt att Fredrik ansvarar för detta.” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB

Kontakta oss för mer information