Fredrik Sundin blir driftchef i Stockholm

Vi välkomnar Fredrik Sundin till rollen som ny Driftchef på siten i Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av lager och logistik i ledande roller och kommer närmast från Schenker Logistics.

” Vi kommer på den nya siten i Stockholm starta en utvecklingsresa där vi börjar som en start-up av siten med medparten manuell hantering men som relativt snart kommer transformeras till en resa mot en hög grad automation. Detta är en utmaning i kombination med tillväxten i hantering och kunder. Det är en extremt spännande resa som jag ser fram i mot att göra tillsammans med mina kompetenta medarbetare som finns hos oss idag och dom som kommer imorgon. Att i denna resa även dra nytta av den samlade kompetens och erfarenheten som finns inom organisationen är given och kommer bli en fantastisk möjlighet till lärande och utveckling.” säger Fredrik Sundin, Driftchef på Bring Shelfless i Stockholm.

 

 

Kontakta oss för mer information