Det är med stolthet vi kan presentera vår nya medarbetare Erin Worrall som tillträder rollen som Vice VD. Senast kommer Erin från MedicaNatumin AB (publ) där han varit COO och ansvarat för utlandsexpansionen. I DreamLogistics kommer Erin arbeta med strategisk utveckling av bolaget samt expansionen på andra marknader än Sverige. Vi välkomnar Erin ombord!

Erin Worrall tillträder rollen som Vice VD

Det är med stolthet vi kan presentera vår nya medarbetare Erin Worrall som tillträder rollen som Vice VD. Senast kommer Erin från MedicaNatumin AB (publ) där han varit COO och ansvarat för utlandsexpansionen.

I DreamLogistics kommer Erin arbeta med strategisk utveckling av bolaget samt expansionen på andra marknader än Sverige.

Vi välkomnar Erin ombord!