DreamLogistics i samarbete med Early Bird

Nu är det klart med nytt samarbete mellan DreamLogistics och Early Bird vilket innebär att samtliga 3PL-kunder på siterna i Habo och Borås nu kan nyttja Early Birds tjänster.

Logtech-bolaget DreamLogistics AB har specialiserat sig på tredjepartslogistik med fokus på snabbväxande e-handelsbolag. Målsättningen har sedan starten varit att med egenutvecklade IT-system kunna hantera kundernas logistikflöden på det mest optimala sättet.

Under året har mycket fokus varit på att utöka fraktutbudet. Detta både med befintliga leverantörer men också med nya. Kravbilden på leverantörer är höga då de har en stor påverkningsgrad på slutkundens upplevelse. Därför är det en relativt lång beta-testning som pågått innan lansering kan ske.

Ett av de viktigaste kraven är att samtliga moment i kommunikation är digitala, både innan, under och efter transport.

”Early Bird är väldigt glada över partnerskapet med Dream Logistics. Vi hjälper dem bygga värde i erbjudandet till deras kunder, och de hjälper oss i dialogen och konsoliderar leveranserna. Med deras höga nivå inom IT och logistik samt terminaler i olika geografier så ser vi fram emot att tillsammans utveckla det absolut bästa erbjudandet till respektive kund utifrån just deras behov. Smidigt & Hållbart.”  säger Pelle Lönn, Affärsansvarig Early Bird.

Early Bird är ett mycket bra fraktalternativ då de passar in på den ökade efterfrågan på hemleverans. Bra prisbild och med utdelning på morgonen är de främsta anledningarna till att Early Birds tjänster nu lanseras hos DreamLogistics.

”Det är väldigt glädjande att vi nu kan presentera Early Bird till flera av våra kunder. Vi har följt dem under en längre tid och sedan maj har vi kört tester med några utvalda kunder. Kvalitén och kundnöjdheten har visat sig vara utmärkt vilket gör att vi nu väljer att ta med dem i vårt standardutbud” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

Redan innan covid-19 såg man på DreamLogistics en ökad efterfrågan hos konsument på dels fler fraktval men främst då fler hemleveransalternativ. Lanseringen av Early Bird är bara början och kommer följas upp av än fler alternativ.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Ahlgren, VD, DreamLogistics AB
070-555 26 40
jonas@dreamlogistics.se

Kontakta oss för mer information