DreamLogistics får utmärkelsen DI Gasell 2021

Det är med stolthet vi tar emot utmärkelsen DI Gasell 2021 och fortsätter nu vårt arbete för att  leverera de bästa logistiktjänsterna till våra kunder samt att bygga vidare på och stärka vår Dreamkultur internt, för en utvecklande och trivsam arbetsplats.

För att utses till Gasell måste ett företag uppfylla en mängd kriterier. Dessutom gör DI en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Några av de kriterier som behöver uppfyllas av företaget är att det ska ha haft en nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen, ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, haft ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren, i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner samt sunda finanser. Mindre än en procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

”Att få priset en gång är en stor bedrift, när vi fick vårt tredje pris och blev Mästargasell var det ren magi och att nu följa upp det med ett femte är bara wow.” säger Jonas Ahlgren, VD DreamLogistics AB

Under 2020 landade omsättningen på 330 miljoner, en ökning med 104% från föregående år.

Kontakta oss för mer information