Dream stärker teamet

För att fortsätta tillgodose befintliga kunders krav samt att ytterligare förbättra vår service stärker vi nu flera av våra team med nya medarbetare. Följande avdelningar och tjänster är berörda:


Maskintekniker, Borås
Kundsupport, Borås
Projektledare, Habo
Kundtjänst, Habo
Ekonomi, Habo
Account Manager, Habo
Transport-support, Göteborg
Plock & pack, samtliga siter
Inhantering, samtliga siter

Kontakta oss för mer information