Dream får högsta kreditvärdighet av Bisnode

Dream tar med glädje och stolthet emot Bisnodes AAA-rating i kreditvärdighet. För våra kunder blir det en kvalitetsstämpel på att vi är en trygg partner.

AAA är den högsta kreditklassificeringen ett aktiebolag kan få. Betyget ges till företag som visat stabilitet över tid och en förmåga att klara både hög- och lågkonjuktur. Det delas enbart ut till aktiebolag som varit verksamma i över 10 år, omsätter över två miljoner per år och har nyckeltal som är väsentligt högre än branschens genomsnitt.

Kontakta oss för mer information