Dream bygger vidare på automationen i Borås

Under 2022 görs flera investeringar för att bygga vidare på automationen på siten i Borås. Slutkundsupplevelsen är i centrum för alla investeringar, investeringar som dessutom gör det möjligt för våra kunder att fortsätta växa. Det handlar bland annat om en automatisk packlösning i anslutning till den befintliga OSR automationen (plockautomation). Idag plockas det snabbare i vår OSR än vad vi hinner packa. För att jämna ut det förhållandet är en utav investeringarna en automatpack som automatisk reser, transporterar, försluter och etiketterar lådor efter att våra medarbetare fyllt lådorna med produkter.

Utökningen av automation på siten i Borås kommer även innebära minskad manuell hantering av orderlådor i flowrackmiljön, som är vår andra automationslösning. Tomlådor kommer efter att de tömts vid packstationen automatiskt återvända till orderstarten för nytt plock igen med den nya lösningen. Ett heltautomatiserat slutet plocksystem är målbilden.

Ytterligare investering görs för att hantera gods efter att ordrarna är packade. Idag sorteras och hanteras färdiga ordrar på tre olika platser på siten i Borås. Genom att knyta ihop dessa platser med transportbanor och installera ett sorteringsverk kommer färdiga ordrar automatiskt transporteras till ytan för avgående gods och sortering sker sedan till en rad olika transportalternativ. Godset skannas, vägs och kommer med den här typen av sortering möjliggöra utökad portfölj av last mile- och transportalternativ.

”Det är inga små investeringar vi pratar om utan det är både mycket pengar men samtidigt ger det våra kunder en stor effekt. Det är också början på den gemensamma resa vi har tillsammans med Bring där automation till e-handlare är något vi vill erbjuda mer av.” säger Jonas Ahlgren, VD DreamLogistics AB.

Målsättningen är att allt ska vara på plats och driftsatt i god tid inför Black Friday 2022.

Kontakta oss för mer information