Dream är nu ekocertifierade

DreamLogistics är numera godkända för ekocertifiering av vår anläggning i Borås, vilket innebär att vi kan vara en del av en ekologisk leveranskedja.

Den stora ökningen av ekologiska produkter från både befintliga och nya kunder är det som ligger bakom beslutet att certifiera sig med hjälp av Kiwa.

”Vi arbetar aktivt med att bli mer hållbara och därför är vi väldigt nöjda över att ha blivit ekocertifierade och kunna tillhandahålla en hållbar logistiklösning.” säger Mattias Gillsten, projektledare på DreamLogistics AB.

Certifieringen innebär att vi möter våra kunders efterfrågan och tillåter oss att hantera gods med de här kraven för alla kunder, befintliga och framtida. Det öppnar upp för möjligheten att ta in nya kunder med det här som önskemål eller krav.

Arbetet har inneburit att vi uppdaterat våra rutiner kring dokumentation och uppföljning av den för att uppfylla de krav som ställs för att vara godkänd för certifieringen samt att vi ser över hela logistikflödet.

”Vi är glada att vara en del utav våra partners hållbara distributionskedjor.” fortsätter Mattias Gillsten.

Har du behov av liknande tjänst eller vill veta mer hur via arbetar med ekologiska produkter, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer information