Digital Brand Manager till Dream

Under de senaste åren har vi gjort en förflyttning ännu tydligare mot Logtech men vi har inte varit lika tydliga och aktiva med att kommunicerat det utåt som internt.

Rollen som Digital Brand Manager känns otroligt spännande att kliva in i under det här skedet. Att få förmedla Dream genom visuella medel och kommunikation både internt och externt känns jättekul.” säger Caroline Dahl, Digital Brand Manager på DreamLogistics.

Vi har haft en stark tillväxt utan någon direkt marknadsföring eller aktivitet på sociala medier. Framöver kommer vi höja informationsflödet genom att vi bland annat blir mer aktiva på sociala medier främst för att kommunicera det som händer i bolaget där målgruppen kommer vara både kunder och medarbetare.

Under 2020 satte vi grunden för detta där DL blev Dream genom att ta fram en ny logga och ny grafisk profil. Nu kommer vi jobba med att underhålla den biten i takt med att vi blir ett större bolag.

Kontakta oss för mer information