Bisnode beviljar DreamLogistics med AAA-rating

Det är den högsta kreditklassificeringen ett aktiebolag kan få på en skala med 6 steg, endast 2,93% av svenska aktiebolag ingår i denna exklusiva skara.

Vad betyder AAA-rating?
AAA är det högsta betyget och delas bara ut till aktiebolag. Betyget ges till företag som visat stabilitet över tid och en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.

Fördelar med att vara AAA klassade
En kreditvärderingmodell är ett hjälpmedel som hjälper dig att göra smidiga affärer och få snabbare betalt. Genom att kolla upp ett företags kreditbetyg kan du snabbt bilda dig en uppfattning om du vågar leverera till en kund, eller omvänt, om att du kan känna dig trygg med att beställa en tjänst eller vara från en leverantör.

Vad krävs för att få AAA-rating?
Företaget måste vara ett aktiebolag och omsätta mer än två miljoner, varit verksamt i över 10 år och ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Kontakta oss för mer information