Automation

Automation, du har säkert hört ordet både en och två gånger men vad är det egentligen?
För oss är det Logtech, en smart kombination av IT, logistik och automation. DreamLogistics är Logtech.