Automation, du har säkert hört ordet både en och två gånger men vad är det egentligen?

För våra kunder betyder automation snabbhet, flexibilitet och kundvärde. Med hjälp av vår stora erfarenhet av automation hjälper vi våra kunder med att främst få ut kundordrar snabbare och säkrare. Automation är inte ett ord för oss utan det innebär att vi tar fram den bästa kundunika lösningen för våra kunder. Vi tar med andra ord inte fram en enda lösning som vi sedan anpassar för alla våra kunder.

Just automation kan vara svårt att förstå eller bilda sig en uppfattning om, bäst är därför att besöka oss för att se hur allt fungerar. Vi ska ändå ge oss på att förklara hur de olika delarna kan se ut.

Att plocka varor styrs först av vad det är för typ av order och därefter av vilka varor det är. Baserat på detta hanterar vi ordrar på olika sätt. Det är väldigt vanligt att en kund hos oss nyttjar flera olika plocksätt, allt för att optimera just den orderna.

KNAPP Shuttle OSR
Vår shuttle-lösning är den mest avancerade automationen vi har. Här kombinerar vi lagerhållning, plock och delvis paketering i ett. Systemet håller tusentals backar som i sin tur är uppdelade i lagerplatser där vi lagerför kundernas varor. När det kommer in en order skickas rätt back fram till en plockstation där varor plockas ut för vidare transport till paketering. Med detta system kommer man upp till runt 500 orderader per station och timme. För att klargöra: 500 orderrader är oerhört snabbt!

Roboplock
Med hjälp av vårt eget WMS i kombination av egenutvecklade Roboplocks (handscanners) kan vi själva styra plockrundor, singelplock, multiplock, DiPa, batchplock och mycket mer. Vi gör det manuella plocket mer automatiserat och mer digitalt och får på så sätt ett oerhört effektivt flöde. Ofta kan vi med hjälp av Roboplock komma upp i högre output än både Autostore och Shuttle-lösningar.

Vertical Lifts
Tillsammans med vår leverantör har vi tagit fram en kombination av system som tillsammans blivit riktigt effektiva. Här plockas varor där backar kommer till plockstationer och med hjälp av pick-to-light plockar man varorna. Avgörande för om vi väljer att använda denna metoden är vilken typ av produkter som vår kund har samt SKU-struktur och lagersammansättning.

KNAPP Flowrack
Ett system av conveyerbanor där det automatiskt skjuts ut plockbackar för respektive order. Backarna går sedan runt i ett slutet system, stannar i de zoner där plock ska ske och med pick-by-light styrs plocket. Efter komplett plock går orderbaken tillbaka till ursprungsläget där automatiserad eller manuell paketering sker. Anläggningen passar kunder med färre SKU´n men där man har högt orderflöde.

För paketering har vi en rad olika lösningar som anpassas efter våra kunders behov. Allt ifrån små effektiva lösningar till den största maskinen som är över 40 meter lång där samtliga ordrar 3D-scannas och emballage skapas i realtid.

Kombinationen av lösningar är det som är avgörande och även här är det vanligt att en kund nyttjar olika paketeringsmöjligheter.

Rekordet för antal packade ordrar var under Black Friday där kombinationen av våra lösningar gjorde att vi paketerade en order per sekund.

Vårt WMS tillsammans med information från våra kunders ERP, e-handelsplattformar eller andra system styr vilken transportör som ska nyttjas. Vårt WMS hanterar all TA och med hjälp av automatiserad adressering ser vi till att våra kunder kan nyttja alla våra transportavtal. Utöver informationen från system kan vi även styra valet av transportbolag baserat på värde, vikt, volym, kolli, mottagare, land, tull och mycket mer.

Slutligen sker sortering och med våra sorteringsanläggningar kan vi styra sortering på en rad olika nivåer, allt för att det ska bli så effektivt som möjligt hela vägen.

Kontakta oss för mer information