Utvecklingen av Partnerportalen pågår hela tiden

Snabbfakta

Partnerportalen utvecklas av vår egen IT avdelning, och är en portal för våra kunder att kunna hantera och kommunicera med sitt lager som de har hos oss. Vi tog en pratstund med Henke, som jobbar som utvecklare hos oss och som är ansvarig för utvecklingen av Partnerportalen.

Utveckling sker löpande i portalen och mycket har byggts till sedan lanseringen, till exempel exportering av data, rapportverktyg och en förbättrad version av ”Att göra”. Vi lägger stort fokus på feedback från våra kunder/partners och funktionalitet som efterfrågas av dem. En stor anledning till att portalen ser ut och fungerar som den gör idag är p.g.a. den feedback vi får.

Den mest omfattande funktion vi lagt till sedan lanseringen är ”Att göra”, som samlar alla ärenden som kräver vår kunder/partners uppmärksamhet. Fokus i denna funktion är att ge användaren verktygen att se vad problemet är och att kunna lösa dem på egen hand. Detta kortar ner hanteringstiden och gör att exempelvis leveranser kan hanteras så snabbt som möjligt. Denna funktion fanns i den gamla portalen också, men har kraftigt förbättrats i den nya versionen. Några exempel på förbättringar är: nya typer av ärenden, verktyg för att enklare samarbeta genom kommentarer och statusar och förbättrad användarvänlighet.

Det var flera saker som var, och fortfarande är, i fokus vid utveckling av den nya portalen. Bland annat var den gamla portalen i grunden ganska långsam, därför var det viktigt att se till att den nya versionen upplevs som responsiv och snabb. Detta löstes genom att framförallt kraftigt förbättra våra sök-vyer som numera är snabba, men också har ett förbättrat utbud av filter. Fritext-söken är utökad och man kan i nya portalen söka på fler fält än vad som gick i gamla portalen. Vi lade också till en sökruta för att söka bland flera olika typer av resurser samtidigt (den längst upp i portalen), vilket ytterligare snabbar upp processen att navigera till det man letar efter.

En annan viktig del var att göra portalen tydligare. Den gamla portalen kunde upplevas som lite spretig, och det fanns flera vyer som visade samma sak. Fokus låg därför på att konsolidera och strukturera funktionerna så att de var enklare att förstå och använda. Till sist så har självbetjäning alltid varit en grundpelare i portalen, och att ge våra partners verktygen att lösa ärenden på egen hand och på så sätt ge kortast möjliga hanteringstider. De ändringar som våra partners gör i portalen sker i realtid. Det innebär att så fort partnern löser ärenden, för till exempel en leverans, så kommer den leveransen att vara redo att skickas utan ytterligare handpåläggning från Dream. Detta är bara några exempel på saker som varit viktiga vid utvecklingen av nya portalen. Vid varje del av portalen som utvecklades har vi gått igenom den feedback som vi löpande får in för att ta hänsyn till de önskemålen.

Här tåls ”Att göra” att nämnas igen då det är en väldigt central del av portalen och en av de största anledningarna till att använda den. ”Att göra” ger användaren verktygen att så snabbt som möjligt lösa de ärenden som uppstår och på så sätt ge kortast möjliga hanteringstider. En funktion som tidigare inte var del av ”Att göra” men som nu är integrerad är ”Adresstvätten” d.v.s. validering av adresser. När leveransadressen valideras av speditören, och något visar sig vara fel, så tolkar vårt system numera dessa flera hundra olika typer av meddelanden och översätter dem till meddelanden som är lättare att förstå. Utöver det så ger systemet också ett förslag på vilken åtgärd som bör tas för att lösa problemet. En annan funktion som förtjänar att lyftas är vår modul för inköp. I denna funktion kan användaren lägga upp sina leverantörer, vilka produkter som kan köpas in och skapa inköpsorders för att sedan skicka till leverantörer. Det finns många andra exempel på funktioner vi lagt till som baseras på feedback från våra kunder/partners, några exempel är: duplicering av leverans, exportering av data i list-vyer, möjlighet att skapa fler saker i portalen, som till exempel inleveranser.

Kontakta oss för mer information