Möt vår CFO –
Fredrik Upåker

Snabbfakta

Min tjänst innebär att vara övergripande ansvarig för koncernens ekonomiförvaltning och stödja ledningen i frågor som rör exempelvis expansion, tillväxt och affären i övrigt. Rent konkret kan det exempelvis innebära hur vi översätter de val företagen ställs inför i siffror och som vi därmed kan basera beslut på.

Jag har haft liknande roll hos tidigare arbetsgivare med hög tillväxt och starkt fokus på expansion. Förhoppningen är att erfarenheten därifrån kommer att komma väl till användning för att stödja för DreamLogistics framtida expansion. Annars har jag haft blandande roller i företag med varierande storlek, men givetvis alltid med ett starkt fokus på siffror i alla dess former.

Tiden utanför jobbet läggs mestadels på familjen beståendes av fru och tre döttrar. Skog och natur ligger nära till hands och mottot är att det inte finns dåligt väder (bara tråkig inställning och dåliga kläder)!

Vardagslogistiken kan ibland vara en utmaning, men nyckeln är att vara förberedd. På kvällarna förbereder jag exempelvis frukosten till dagen efter så långt det är möjligt, skönt att börja efterföljande dag med ett dukat bord. Annars är jag en list-person, på senare tid har jag dock gått över till att skriva mina att göra-listor digitalt, annars tenderar de att inte finnas tillgängliga när jag väl behöver dem.

Kontakta oss för mer information