100% förnybar el på DreamLogistics alla anläggningar.

DreamLogistics fortsätter sitt hållbarhetsarbete och ett steg i detta är att byta ut all sin el mot 100% förnybar. Genom ett samarbete med Skånska Energi är detta nu möjligt.

Från och med hösten 2020 kommer all el för DreamLogistics anläggningar produceras från vattenkraft och vara 100% förnybar samt miljödeklarerad enligt EDP-systemet.

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor.

”Det känns så rätt att vi fortsätter ta steg i rätt riktning och att hitta rätta leverantörer. I detta fall att vi blir garanterade att vår el är 100% förnybar. Vårt hållbarhetsarbete är viktigt både för oss som bolag, våra kunder och det ligger även mig varmt om hjärtat.” säger Jonas Ahlgren, VD på DreamLogistics AB.

DreamLogistics har uppsatt hållbarhetsarbete som i sin tur leder till uppdaterad miljöpolicy. Varje år revideras arbetet av Styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Ahlgren, VD, DreamLogistics AB
070-555 26 40
jonas@dreamlogistics.se

Kontakta oss för mer information